De uitgangspunten van ART zijn:

 

 • Herstel is de basis (hoop en perspectief bieden)
 • We werken aan herstel in de triade en herstel van de triade
 • Focus op Gezondheid in breedste zin van het woord
 • Meer expertise van buiten ggz binnen halen
 • Gericht op Betekenisvol Mee Doen
 • Belangrijke rol voor cliënt- en familie ervaringsdeskundigen weg gelegd
 • Het directe netwerk van de cliënt staat centraal
 • Verbinding naar FACT, HIC, andere zorgpartners
 • Een veilig therapeutisch milieu en helende omgeving
 • Mensen in de langdurige klinische zorg zijn vaak sterke persoonlijkheden. Dat eruit zien te halen is de kunst.
 • Tijdsgebonden zorg: er is perspectief
 • Gericht op het levensverhaal en zingeving
 • De zorg volgt de cliënt (en niet andersom)
 • Flexibel inzetten en mogelijkheid tot intensiveren
 • Specialistische know how ontwikkelen
 • Inzetten van Zelfmanagementinstrumenten
 • Ontwikkelen e-health
 • Consultatieteams inrichten
 • Professionele en sociale netwerken benutten
 • Preventie van crisis (crisiskaart, triadekaart)
 • Competentieprofiel van Multi disciplinair team
 • Samen leren(wederzijds)
 • Vanuit onophoudelijk/onvoorwaardelijk vertrouwen.

We werken aan herstel in de triade en herstel van de triade.

En dat vanuit:

Empowerment van de verpleegkundige en begeleidende disciplines

Tot een:

S

T

E

R

K

Sterk

Team met

Eigen

Regie en

Klantwaardigheid