2020-2022: Op dit moment loopt het vervolgonderzoek naar het ART model. We kijken naar de impact van de implementatie van ART op de kwaliteit van zorg en het herstel van cliënten. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met 18 verschillende organisaties. Klik hier voor het onderzoeksprotocol van dit landelijke onderzoek.

 

2017-2019: In een eerste onderzoekstraject is er gekeken naar de implementatie van het ART model binnen teams en de evaluatie van de ART monitor, een instrument om de mate van modelgetrouwheid binnen teams te meten. Klik hier voor meer informatie over dit eerste onderzoektraject.