Na een eerste landelijke expertmeeting in februari 2014 is, in navolging van FACT en HIC, met experts van ongeveer 20 organisaties op meerdere bijeenkomsten nagedacht over een vernieuwend kader voor de langdurige klinische GGZzorg.

De uitkomst van deze dagen is een nieuwe naam, ART, en tal van ingrediënten om dit kader verder te ontwikkelen. ART staat voor Active Recovery Triad, ofwel een Actieve heRstel in (en van) de Triade.

De gedeelde uitkomst van deze dagen was dat een nieuw kader hard nodig is. Het gaat, zo was de mening, om een vergeten doelgroep en zorgonderdeel.

We hebben behoefte aan een andere vorm van behandeling en zorg. Kernaspecten daarin zijn: relationeel, risico’s nemend, lerend, en betrokkenheid in en van de samenleving. De zorg dient breder en opener te worden. Het is de kunst mensen uit te dagen om te (mogen, willen, kunnen) “worden wie je bent”. Met onophoudelijk vertrouwen. Gewoon doen en gewoon praten. Echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn.

En een nadrukkelijk streven naar eindigheid van opname en tijdsgebonden zorg.

Deze vergeten groep verdient beter!

Vanaf de eerste bijeenkomst zijn nadrukkelijk cliënt- en familie ervaringsdeskundigen betrokken, zodat we dit model ook in de triade gaan ontwikkelen. We streven telkens naar een samenstelling van 1/3 cliënten, 1/3 familie en 1/3 professionals. We hopen dan ook dat u zich welkom en uitgenodigd voelt om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Deze worden aangekondigd onderaan deze homepage en bij de nieuwsberichten.

ART staat ook voor kunst

Het leven is een kunst, geen kunstje.
En dat geldt ook voor deze vorm van zorg.

meKRYcE

Active Recovery Triad

  • In de triade herstellen
  • Zowel cliënt als naasten als professionals zijn actief bezig met persoonlijke ontwikkeling, groei en herstel en leren van elkaar
  • Dichtbij, gewoon doen, gewoon spreken en in contact blijven
  • Met focus op kracht en mogelijkheden
  • Aansluiten bij wensen en tempo van cliënt
  • Samen de crisis voorkomen of opvangen (in het netwerk – naar   buiten gericht)
  • On the road to recovery for people in need of
    intensive long-term psychiatric care