In navolging van FACT en HIC is er met experts op meerdere bijeenkomsten nagedacht over een vernieuwend kader voor de langdurige GGZ. Voor deze vergeten doelgroep was er behoefte aan een andere vorm van behandeling en zorg. De uitkomst is een nieuwe naam: ART

Kernaspecten van ART zijn: relationeel, risico’s nemend, lerend, en betrokkenheid in en van de samenleving. De zorg dient breder en opener te worden. Het is de kunst mensen uit te dagen om te (mogen, willen, kunnen) “worden wie je bent”, met onophoudelijk vertrouwen. Gewoon doen en gewoon praten. Echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn. En een nadrukkelijk streven naar eindigheid van opname en tijdsgebonden zorg.

Net als bij HIC en FACT is er gekozen om te werken met een ART-werkboek (‘De kunst van ART’) en een ART-monitor waarin vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van het ART-concept staan beschreven. De ART-monitor beoogt de kwaliteit en modelgetrouwheid van ART zorg die wordt geboden te meten. Door middel van een wetenschappelijke onderzoeksopzet zal de ART-monitor gevalideerd worden en inzicht verkregen worden in het implementatieproces van ART.

30 maart 2017 heeft het ART kennisfestival ‘Anders denken, anders doen’ plaatsgevonden. Deze dag heeft laten zien dat het ART leeft in de langdurige GGZ. Professionals, cliënten en naasten zien de urgentie van deze verandering, er vonden inspirerende presentaties en workshops plaats, vragen werden gesteld en kritische noten werden aangedragen. Met deze dag in ons achterhoofd kan de implementatie van ART worden gestart!

 

Het werkboek De Kunst van ART is verkrijgbaar via de Boom Psychologie & Psychiatrie.

ART staat ook voor kunst

Het leven is een kunst, geen kunstje.
En dat geldt ook voor deze vorm van zorg.

meKRYcE

Active Recovery Triad

  • In de triade herstellen
  • Zowel cliënt als naasten als professionals zijn actief bezig met persoonlijke ontwikkeling, groei en herstel en leren van elkaar
  • Dichtbij, gewoon doen, gewoon spreken en in contact blijven
  • Met focus op kracht en mogelijkheden
  • Aansluiten bij wensen en tempo van cliënt
  • Samen de crisis voorkomen of opvangen (in het netwerk – naar   buiten gericht)
  • On the road to recovery for people in need of intensive long-term psychiatric care